E

Rüyada Ebe Görmek Tabiri ve Yorumu

Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur.

Ebeyi güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına delâlet eder.

Rüyada evine bir ebenin girdiğini görmek, hayır ve kerem sahibi bir kimseden iyilik ve menfaat görmeğe; bir ebeyi çağırdığını görmek, bir mert insandan yardım talebinde bulunmağa, çağırdığı ebenin geldiğini görmek, o talebinin yerine geleceğine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada herhangi bir ebe ile dost olduğunu görmesi, büyük bir zâta yakınlığa ve ondan gelecek menfaata delâlet eder.

Yorum bırak